ciberinvestigacion san cugat del valles

Ciberinvestigació

Oferim solucions preventives i reactives a qualsevol problemàtica o incident en entorns digitals.

Hem dotat a les nostres capacitats de recerca, d'un suport tècnic i qualificat en la gestió i anàlisi d'entorns electrònics i digitals.

Col·laborem amb empreses especialistes en aquesta mena d'activitats, que ens aporten l'anàlisi i suport tècnic adequat per a realitzar les recerques, amb especial incidència en què les proves electròniques obtingudes siguin tractades de manera adequada (cadena de custòdia) i puguin ser aportades i acceptades en judici.

A continuació, exposem les principals activitats acomplides:

Anàlisi forense de sistemes d'informació:

Frau

Interno:

Fugida d'informació
Manipulació de dades
Falsificació de documents

Externo

Hacking

Suplantació d'identitat

Accés il·legal a compte
Perfil fals

Ciberassetjament i anonimat

Recerca d’informació a Internet