Investigació i seguretat

Investigació i seguretat

Seguretat davant situacions de risc

Deixi la investigació i la seguretat en mans de professionals

A Europea de Investigaciones oferim als nostres clients:

 
Assessorament i planificació estratègica, tant a l'àmbit professional com al personal, davant situacions crítiques.


Recolzament a la seguretat personal i corporativa.


Protegeixi's de determinades situacions o problemàtiques de risc mitjançant les nostres tècniques:

  • Contravigilàncies
  • Informació
  • Instal.lació de sistemes de gravació ocults
  • Relació amb els Cossos i Forces de Seguretat
  • Detecció d'intercepcions telefòniques i ambientals

Consultoria de seguretat mitjançant l'empresa participada EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS GENERALES, S.L.