Recerques llei d'arrendaments urbans

Descobreixi el que està passant al seu habitatge

Recerques llei d'arrendaments urbans a Sant Cugat del Vallès

A Europea de Investigaciones ajudem als propietaris a descobrir que està ocorrent al seu habitatge en lloguer.

Existeixen molts motius pels quals es pot rescindir del contracte. Entre ells:

  • Duplicitat de domicili
  • Subarrendaments
  • Verificació d'ús i dedicació
  • Comprovació de subrogacions, cessions i traspassos

El nostre equip de detectius l'ajudarà a descobrir si els seus inquilins estan cometent irregularitats.