Litigation support

Obtenció d'informació i proves destinades a la seva utilització en la decisió, preparació i seguiments de processos judicials.

Litigation support
  • Valoració i anàlisi de qualsevol problemàtica judicial, proposant les mesures que entenem puguin ajudar a la resolució a favor del nostre client
  • Investigació i prova de fets
  • Suport en actuacions judicials
  • Avaluació de testimonis i proves
  • Fallides fraudulentes
  • Localització de béns i patrimonis ocults