Empresa de detectius a Sant Cugat del Vallès

Empresa de detectius

Experts en investigació i seguretat

A causa de l'extrema confidencialitat que acompanya al nostre treball, no podem detallar més els casos que revelem a continuació.

Entre els nostres clients es troben tant institucions financeres, com empreses privades, companyies asseguradores o mutes patronals d'accidents.

  • Descobriment de micròfons de captació ambiental i d'intromissió telefònica al despatx del director regional d'una cadena de televisió estatal.
  • Detecció d'un frau de més de 6 milions d'euros pel subministrament continuat de matèria primera de qualitat inferior a l'establerta per contracte. Al frau participaven empleats de l'empresa client.
  • Localització en un país sud-americà d'un deutor de més de 600.000 euros.
  • Localització de vehicles robats.
  • Comprovació de la inexistència de lesions al·legades per un ciutadà estranger per la reclamació a una companyia espanyola. La recerca es va dur a terme a Bèlgica i Holanda.
  • Desarticulació d'una xarxa de furt intern en una multinacional, mitjançant la infiltració de detectius i amb la col·laboració final dels Cossos i Forces de Seguretat.